Cara Dapatkan Youtube Statement

Akaun youtube untuk tujuan monetization akan dihubungkan dengan akaun google adsense.

Jadi untuk tujuan mendapatkan bukti pembayaran tersebut, kita perlu rujuk google adsense.

Langkah-langkah:

  1. Login ke google adsense.
  2. Cari menu payment di bahagian kiri.
  3. Kemudian cari butang View Transactions.
  4. Mula sort berdasarkan tarikh atau tahun yang diperlukan.
  5. Cari bulan di mana kedudukan baki akaun susut, dalam video ini pada bulan 7.
  6. Dan klik link resit yang disertakan google pada jadual yang dipaparkan.